Onze Methoden

Methodieken

Onze methodieken

Bij Columbus worden de medewerkers geschoold in passende methodieken die aansluiten bij de werkwijze van Columbus. Zo blijven de medewerkers zich ontwikkelen om de zorg zo goed mogelijk te optimaliseren. Ook worden er specifieke methodieken ingezet bij de begeleiding. Of zijn er methodieken die direct onder ons aanbod te vinden zijn. Hieronder vind je enkele methodieken die Columbus verwerkt in de begeleiding.

Wij geven nooit op, want ons motto is: ‘het is pas mislukt als je opgeeft’.

Kick change

Bij Columbus gebruiken de begeleiders de kick change methode. De kick change is een speelse laagdrempelige manier op meer grip te krijgen op je leven.  Met de kick-change methode (krachtige methode voor gedragsverandering) krijg je inzicht in belemmerende beelden en belastende emoties die je hebt overgehouden aan moeilijke gebeurtenissen. In de methode wordt er zowel fysiek (uiten van emoties, op een manier die voor jouw passend is) als mentaal (aan de hand van inzicht gevende vraagstelling) gewerkt.

Kick Change geeft je lichaam (fysiek) en je gedachten (mentaal) meer kracht en helpt je bij het halen van doelen en maken van goede keuzes

Systemisch werken

Bij Columbus kan het hele gezin betrokken worden in het proces. Want ieder gezinslid heeft een rol in het geheel en is daarmee ook even belangrijk. Vaak is er veel gebeurt binnen het gezin waardoor emoties snel de overhand nemen. Het voelt niet meer veilig en vertrouwd bij elkaar. Door een externe veilige factor (onze systemisch werker) die past bij jouw gezin  in het geheel te brengen zie je dat ouder en kind weer gaan luisteren en elkaar weer gaan zien. We gebruiken hiervoor een methodiek die kan worden afgestemd op de gezinsvraag.

Verbindend gezag

Binnen Columbus zijn de medewerkers opgeleid vanuit de methodiek. Vanuit deze visie handelen zij zelf maar worden ook ouders begeleidt naar een gezonder ouderschap. Bij deze methodiek neemt de opvoeder een houding aan die bestaat uit contact, samenwerken met het kind of de jongere vanuit een relatie; een houding die gebaseerd is op volhouden in plaats van winnen, een houding vanuit gezag in plaats vanuit uit macht.

Leidend is het besef dat we geen controle hebben op het gedrag van de ander. We hebben enkel controle over ons eigen gedrag en welke interventies wij daarbij kunnen inzetten.

Ervaringsdeskundigheid

Columbus is ontstaan vanuit ervaringsdeskundigheid. Het is namelijk ontwikkeld samen met (kwetsbare) jongeren die hun kijk op goede zorg hebben gedeeld. Allemaal hadden zij gemeen dat ze weinig vertrouwen hadden in de zorg. Dit door negatieve ervaringen of een niet passende aanpak. Columbus is dus letterlijk vanuit ervaringen van jongeren mee opgezet. Daarnaast zetten de hiervoor speciaal gekozen begeleiders hun ervaringsdeskundigheid in bij de begeleiding. De kennis, opgedaan door de eigen ervaring, wordt gecombineerd met een opleiding pedagogiek, social work, psychologie e.d. Daarnaast krijgt iedere medewerker van Columbus een uitgebreide interne opleiding waarin ze ook zelf de kick-change methode ervaren en ze leren hun persoonlijke ervaringen effectief in te zetten in de begeleiding.

Inzet van ervaringsdeskundigheid, de sleutel naar contact met zorg mijdende jongeren.

Persoonsgerichte zorg en de presentiebenadering

Binnen Columbus gebruiken de medewerkers verschillende benaderingen richting de jongeren en hun gezin. De persoonsgerichte zorg en de presentiebenadering zijn hierin inspirerend voor ons. Persoonsgerichte zorg is zorg die is afgestemd op iemands persoonlijke behoeften, wensen en voorkeuren. De zorgverlener benadert de persoon niet als patiënt of cliënt, maar als mens. Centraal staat de vraag: wat heeft jouw cliënt nodig om zich gezond en gelukkig te voelen? De presentiebenadering zegt dat het er zijn voor de ander, draait om de goede en nabije relatie (meer dan het oplossen van problemen), om zorg, om de waardigheid van de ander, het erkennen van de ander, om wederzijdsheid, om verhalen, om een nauwgezette afstemming op de leefwereld van de ander, om de wil de ander tot zijn of haar recht te laten komen en niemand ooit af te schrijven. Deze visies sluiten aan op onze aanpak. Deze kijken beide ook naar wat een persoon wél kan en dat is bij ons belangrijk.