aanbod

Systemisch werken

aanbod

Systemisch werken

Bij Columbus kan het hele gezin betrokken worden in het proces. Want ieder gezinslid heeft een rol in het geheel en is daarmee even belangrijk. Vaak is er veel gebeurd binnen het gezin, waardoor emoties snel de overhand nemen. Het voelt niet meer veilig en vertrouwd bij elkaar. Door een externe veilige factor (onze systemisch werker) in te brengen in het gezin, zorgen we ervoor dat ouder en kind weer gaan luisteren en elkaar weer gaan zien. We gebruiken hiervoor een methodiek die kan worden afgestemd op de gezinsvraag.